Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand og kontaktperson i delt stilling
Karl Kristian Rasmussen, Spodsbjergvej 195, 5900 Rudkøbing
tlf.:  51 36 25 74
mail: karl.kristian@mail.dk

Menighedsrådets valgte kasserer
Heidi Hvidsten, Spodsbjergvej 197, 5900 Rudkøbing
tlf.: 21 64 46 64
mail: heidi.hvidsten@hotmail.com

Næstformand, underskriftsberettiget, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, medlem af aktivitetsudvalget, repræsentant i Lokalrådet 
Susana Christensen, Longelsevej 73, 5900 Rudkøbing
tlf.: 65 90 44 43 / 28 35 07 79
mail: shaugaard@hotmail.com
 

Kontaktperson i delt stilling, Formand kirke- og kirkegårdsudvalg,  medlem af præstegårdsudvalget,  medlem af valgbestyrelsen
Nanna Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing
tlf. 61 20 10 06
mail: nanna@oldenbjerg.com

 

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget 
Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164, 5900 Rudkøbing
tlf.: 21 62 81 10
mail: klausegeberg@gmail.com


Formand for præstegårdsudvalget, Formand for valgbestyrelsen
Hans Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing
tlf.: 62 51 42 95 / 61 38 22 53
mail: vindrosen@kabelmail.dk 

Medlem af præstegårdsudvalget, valgbestyrelsen
Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing
tlf. 23 83 77 33
mail: ingeogerik48@gmail.com

Regnskabsfører
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble
tlf.: 62 56 10 35 / 51 33 10 35
mail: doka@christoffersen.mail.dk
 

Medarbejderrepræsentant og menighedsrådets sekretær
Charlotte Kihri Carstensen, Nørregade 16, 1.sal, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03
mail: kihri@email.com