Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

  

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

____________________________________________________________

OBS OBS OBS

Til alle i vore sogne:

Vedrørende kirkelige handlinger i Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev under Corona-karantænen:

 

Folketinget har besluttet at Folkekirken i lighed med andre offentlige bygninger skal holde sine lokaler lukkede.

Det betyder at vi desværre ikke kan lade vore kirker stå åbne for hverken privat eller fælles bøn og andagt.

 

Undtaget herfra er u-undgålige kirkelige handlinger. Det vil sige nødvendige dåb, vielser samt begravelser og bisættelser.

Der er imidlertid strenge restriktioner på hvor mange der må deltage i handlingerne:

 Vi er i rådet nået frem til at vi følger anbefalingerne om 10 deltagere

Desværre må man ikke sidde sammen; man sidder fordelt på bænkene, så der er to meters afstand. (Når vi synger, hvirvler vi partikler ud, som kan være smittende.) Med det lille antal kan vi gennemføre den kirkelige handling.

 Der er også den mulighed, at familierne vælger at udskyde den kirkelige handling.

 Ved dåb og vielser kan forældre og vidner deltage i kirken nu, og senere kan familien så inviteres til fest, evt. med en markering i kirken først.  

Ved begravelser kan familien vente og holde en stor minde-andagt i kirken, med urnen, blomster og måske et billede af afdøde, og gå på kirkegården bagefter, sænke urnen og holde jordpåkastelse med fadervor og velsignelse.

 Man aftaler med præsten hvordan det skal foregå.

Præst mail: malr@km.dk mobil: 2572 2050

 

 Generelt:

Præsten hilser ikke med håndtryk eller kram. I andres opfordres til det samme! Håndsprit forefindes i våbenhuset og bruges inden den kirkelige handling. Skal man hoste eller rømme sig, skjuler man munden i armen.

 

Følg med på Hjemmesiden, som vi opdaterer når der er nyt fra Biskopperne og Regeringen.

 Og lad os så glæde os over at det er muligt at passe på hinanden! Vi kan ringe sammen, vi kan ses under begrænsede former. Har nogen brug for samtale er jeres præst stadig til rådighed. Ring til mig, og vi finder ud af noget.

Bedste hilsner Marianne Ring, 25 72 20 50, og Menighedsrådet i vore sogne.

 

 ____________________________________________________________

 

Årets Nytårskoncert

Mandag den 13. januar kl. 19:30 i Skrøbelev Kirke holdt Langelands Brassband endnu engang en brag af en koncert.

 Langelands Brassband Zoom

 

GODT NYTÅR

- Skrøbelev kirke den 1. januar kl. 16, med bobler og kransekage

1Januar Vaabenhus

 

STEMNINGSBILLEDER FRA JULEN 2019

______________________________________________________

3. søndag i advent

Kl. 10:00 i Skrøbelev Kirke - Lucia

Lucia Skroebelev 2019

____________________________________________________________

2. søndag i advent

Kl.13:30 i Longelse Kirke. Børnegudstjeneste med krybbespil

2Soendag Boern Ved Trae

 

____________________________________________________________

 

 

 

 

Konfirmandforberedelse

aflyses foreløbig i uge 12 og 13.

 Børneklub

aflyses foreløbig i uge 12 og 13.

 Kunst-foredraget

I Præstegården fredag d. 13.marts aflyses.

 Konfirmandforældreaften

d. 18. marts aflyses. 

Koncerten

med Salos koret i Skrøbelev kirke den 19. marts aflyses.

 Kultur-turen

lørdag d. 21. marts aflyses.

 Aftengudstjenesten

i Skøbelev Kirke d. 22. marts med den Ny Bibel-oversættelse og panel-debat samt traktement aflyses.

 Film og Fællesspisning

torsdag d. 26. marts i Præstegården aflyses.

 

Kommende konfirmationsdatoer

se her...    OPDATERES!!!

Teologisk Undervisning Fyn

3-årigt undervisningforløb - læs mere her

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Sjælesorg på Nettet 

Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu
for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

www.sjaelesorg.nu

Sjaelesorgnu1


Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

 Skilt Fra Grandaekning Til Dekoration 2018

 

 

 

 

 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>