Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

 

 

 

Tema-gudstjenester på hverdagsaftener i løbet af sommeren:

Vi inviterer til 3 tema-gudstjenester i løbet af sommeren. Det bliver korte gudstjenester med prædiken eller fortælling med fokus på bestemte emner. Desuden vil der være fællessang og musikalske indslag af vores dygtige kirkemusikere.

Første tema-gudsteneste  er onsdag den 8. juni  i Longelse kirke kl 20.00. Temaet er HÅB.

De øvrige er: torsdag den 14. juli i Skrøbelev kirke
og onsdag den 17. august i Fuglsbølle kirke.
Hver gang kl. 20.00.

 

Grundlovsmøde 5. juni kl. 14.00
i Præstegården

Grundlovsdag indbyder vi til en festlig søndag eftermiddag i det grønne.
Vi har indbudt Trine Bramsen, Socialdemokratiets sydfynske stemme, til at holde Grundlovstalen. Thurineren Trine Bramsen siger om sig selv: ”Jeg er glødende socialdemokrat, der brænder for at gøre en forskel  for Danmark og danskerne. Det kræver politisk mod og ansvarlighed, ikke mindst i en krisetid. Det mod og den ansvarlighed har jeg”.
Trine Bramsen der er sit partis RETSORDFØRER har flg. mærkesager: Uddannelse til alle, Flere arbejdspladser, Fyn i centrum.  Vi glæder os til at høre den unge politiker.
Ligeledes glæder vi os til den musikalske underholdning, som bliver leveret af Søren Ramsing, kendt som ”Den Syngende Sagfører”. Han har lovet at synge og spille for os, både af egne kompositioner og sange af kendte kunstnere. Søren Ramsing er kendt fra Lohals, hvor han spiller på  ”Den Gyldne Hund” og til ”Frikadellefesten”.
Eftermiddagen byder også på fællessang.  Husk at medbringe en dejlig kaffekurv.
(NB! Vi rejser telt, såfremt dagen ikke viser sig fra sit bedste sommerhjørne).

Sognerejse til vin byen Altenahr i Ahrdalen efteråret 2016

Turen ligger i efteråret fra 28. - 31. oktober.

Har Du lyst til en dejlig efterårstur til den smukke vinby Altenahr i Sydvesttyskland! Du vil opleve vinfest i byen med musik, dans og festfyrværkeri. Du vil opleve små, spændende udflugter i de smukke Eiffel-bjerge, og du vil opleve spændende socialt samvær med dejlige mennesker. Er Du interesseret så gå ind på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk eller kontakt sognepræst Annalise Bager på anba@km.dk eller på telefon 62501069.

Læs mere om efterårets sognerejse / se programmet HER>>>>>

Kirkebladet

Langeland Kirkeblad 2 16 We 

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

Menighedsrådsvalg 2016

Her kan du læse om menighedsrådsvalget
Læs mere her>>>

 

Opstillings- og orienteringsmøde 2016

der afholdes opstillings- og orienteringsmøde forud
for menighedsrådsvalget.

Mødet afholdes i Longelse Præstegård, tirsdag den 13. september kl. 19.00

Menighedsraadsvalg 2016 2 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>