Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

 

 

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

 

Efterårets Babysalmesang

Starter tirsdag den 23. august
og fortsætter de flg.7 tirsdage i Skrøbelev kirke.

Vi bruger fagter, danser og leger mens vi synger salmer. 
Det er en rigtig dejlig måde at være sammen med sit barn på,
og vi får mulighed for at møde andre mødre/fædre og deres små purke.

Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre.

Babysalmesangen foregår tirsdage kl. 10.00-11.00 –
23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 2/10, 11/10.

Tilmelding til sognepræsten på 62501069, mail: anba@km.dk
eller til sekretæren på tlf. 40131033, mail: toan@km.dl

 

Høstgudstjenester i Skrøbelev og Fuglsbølle

Skrøbelev kirke, søndag den 11. september, kl. 10.00 

I år har vi valgt at samle kræfterne om en høstgudstjeneste hvor kirken er festligt pyntet. Ved høstgudstjenesten medvirker Horne Mandskor,
som vil synge for os og give os en stor musikalsk oplevelse.
Horne Mandskor har bestået siden 1845, og dirigeres af Jørgen Rasmussen, koret tæller 45 medlemmer!
Efter høstgudstjenesten serveres der pølser i præstegården.

Børnehøstgudstjeneste i Fuglsbølle kirke,
søndag den 18. september, kl. 11.15 

Også i år bærer børneklubben korn og frugt ind i kirken og synger for os. 

 

13. september står kirkelivet i centrum rundt om i de danske sogne; derfor åbne kirker i Fuglsbølle - Skrøbelev - Longelse og præstegården i Longelse.

Der afholdes åben kirken og præstegård, tirsdag den 13. september, dagen hvor alle sognebørn får mulighed for at høre nærmere om, hvad arbejdet i vores kirker går ud på. Der bliver mulighed for at møde menighedsrådsmedlemmer, gravere, kirketjener, organist, kirkesanger, sekretær og præst samt nogle af de frivillige, der hjælper. Menighedsrådsvalgdagens åben kirke og præstegård program:
kl.  9.00-10.00  Morgensang (Fuglsbølle kirke)
kl. 10.00-10.30 Menighedsrådsformanden fortæller om arbejdet i rådet                        (Fuglsbølle kirke)
kl. 10.30-11.00 Mød sekretæren som fortæller om kirkens spændende         opgaver (Præstegården) 
kl. 11.00-11.45 Få en rundtur i kirke og på kirkegård med kirkegårdens personale (gælder alle 3 kirker)
kl. 12.00-12.30 Middagskoncert (Skrøbelev kirke)
kl. 12.30-14.30 Middags pause
kl. 14.30-15.00 Mød kirkens frivillige som hjælper i Børneklubben (Præstegården)
kl. 15.00-15.30 Mød præsten og få en snak om kirkelivet i vores 3 sogne (præstegården)
kl. 15.30-16.00 Mød kirkens organist og kirkesanger og få et intro til orglet (Longelse kirke)
kl. 16.00-17.00 Sangtime med kor (Longelse kirke)
kl. 17.00-19.00 Spisepause
kl. 19.00-21.00 Orienterings- og opstillingsmøde i præstegården - det er vigtigt at møde frem på denne dag hvor Folkekirken sættes i fokus, vi har brug for jeres opbakning!      

Cykel- & Vandregudstjeneste 

Lørdag den 17. september, kl. 9.00

Vi vil gentage vores motionsgudstjeneste fra sidste år med en udvidelse således, at man kan vælge mellem en cykelrute og en vandrerute.
Der indledes med en kort morgengudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 9.00.

Derefter begiver vi os ud i det fri:
Cykelruten er en tur på ca. 10km (Skrøbelev kirke-Skrøbelev Kirkevej - Vindeltorp - den nye cykelsti til Simmerbølle og Tullebølle, Skebjergvej - Krogsbjergvej - Spodsbjergvej - Præstegården)
Vandreruten er en tur på ca. 4km (Skrøbelev kirke - Skrøbelev Hedevej - Søvertorpvej - Markvejen - Longelsevej - Præstegården).

Vi slutter dagen med lidt at drikke og spise i præstegården.
Tilmelding senest dagen før til sognepræsten, tlf. 62501069, mail: anba@km.dk 


 

Sognerejse til vin byen Altenahr i Ahrdalen efteråret 2016

Turen ligger i efteråret fra 28. - 31. oktober.

Har Du lyst til en dejlig efterårstur til den smukke vinby Altenahr i Sydvesttyskland! Du vil opleve vinfest i byen med musik, dans og festfyrværkeri. Du vil opleve små, spændende udflugter i de smukke Eiffel-bjerge, og du vil opleve spændende socialt samvær med dejlige mennesker. Er Du interesseret så gå ind på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk eller kontakt sognepræst Annalise Bager på anba@km.dk eller på telefon 62501069.

Læs mere om efterårets sognerejse / se programmet HER>>>>>

 

 

Kirkebladet

Kirkebladet 3 16 Billede 

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

Menighedsrådsvalg 2016

Her kan du læse om menighedsrådsvalget
Læs mere her>>>

 

Opstillings- og orienteringsmøde 2016

der afholdes opstillings- og orienteringsmøde forud
for menighedsrådsvalget.

Mødet afholdes i Longelse Præstegård, tirsdag den 13. september kl. 19.00

Menighedsraadsvalg 2016 2 

 

 

 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>