Velkommen til Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev pastorat!

 

 

Vi er et lille aktivt landpastorat på Midtlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

  • Børneklub
  • Babysalmesang
  • Højskoleture
  • Sangaftener
  • Koncerter
  • Udflugter
  • Kirkevandringer
  • Sogneture

 

 

Kirkens Adventskalender:

Traditionen tro åbner vi JULEKALENDER i vores kirker de 4 adventslørdage hver gang kl. 16.00.

 

Lørdag den 10. december i Longelse kirke:  Tidl. Havnekaptajn i Århus Knud-Erik Møller, Spodsbjerg åbner lågen og børn fra Musikskolen står for den musikalse underholdning.

Lørdag den 17. december i Skrøbelev kirke: Ejer af Galleri Pusseløkke, Jytte Jepsen, Pusseløkke åbner lågen og Herrekoret under ledelse af Lone Nordal synger for os.

 

Adventsmøde i Præstegården

Onsdag den 7. december kl. 14.30 indbyder vi til Adventsmøde i præstegården. Vognmand Ivar Bergholdt besøger os denne eftermiddag og fortæller fra et langt livs arbejde her på Langeland. Desuden har Lisbet og Tage lovet at synge for os. Eftermiddagen byder vanligt på et dejligt kaffebord med kage og julegodter og naturligvis fælles julesalner og sange. Tilmelding senest tirsdag den 6/12 kl. 12 af hensyn til kaffebordet.

 

Lucia i Skrøbelev kirke

Søndag den 11. december indtager de hvide Luciabrude og de lysende stjernedrenge kirkerummet med deres smukke sang. Det er årets konfirmander, der står for den stemningsfulde Luciagudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 17.00 denne 3. adventssøndag.

 

Julespil og Juniorkonfirmander

Søndag den 18. december viser juniorkonfirmanderne deres julespil i Rudkøbing kirke, kl. 15.00. Det er et julespil, som rummer hele julens fortælling med Maria og Josef, kejser Augustus og hans store hof med skatteopkrævere, soldater og akrobater samt jødiske skriftkloge, hyrder og vismænd, kor og dansende engle. Stykket som er skrevet af sogneptræst Hanne Davidsen vil desuden blive vist for de yngste skoleklasser, onsdag den 21/12, kl. 9.00, og for byens Børnehaver, Vuggestue og Dagplejebørn kl. 10.00 samme dag. 

Lillejuleaftensgudstjeneste i Skrøbelev kirke

Også i denne jul inviterer vi til en julegudstjeneste Lillejuleaften kl. 16.00.

Det er en rigtig julegudstjeneste med de kendte og elskede julesalmer og det smukke juleevangelium med Barn Jesus. Gudstjenesten er tiltænkt de mange sogneboere og andre, der har svært at nå julegudstjeneste selve Juleaften.

Juleaften

Den 24. december er der juleaftensgudstjenester i:
Skrøbelev kirke kl. 13.30
Longelse kirke kl. 14.30
Fuglsbølle kirke kl. 15.30

Nytårsaften

På årets sidste dag den 31. december inviterer vi til Nytårsgudstjeneste i Longelse kirke kl. 15.30.
Med salmesang og gode ord vil vi sammen sige farvel til det gamle år og byde året 2017 velkommen. I våbenhuset vil vi efterfølgende ønske hinanden et GODT NYTÅR med et glas Nytårschampagne.

 

Forårets Babysalmesang 2017

Starter tirsdag den 25. april hvor vi starter et nyt hold.

Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre.

Babysalmesangen foregår tirsdage kl. 10.00-11.00 –

Tilmelding til sognepræsten på 62501069, mail: anba@km.dk eller til sekretæren på tlf. 40131033, mail: toan@km.dk

 

Forårsrejse til Hannoversch-Münden i perioden 26. - 30. maj 2017

Se rejsens program HER >>>

Sognerejse 2017
Forårsturen i 2017 er på 5 dage og ligger i Kristi Himmelfartsferien d. 26. – 30. maj.
Turen går til den fantastiske bindingsværksby Hannoversch-Münden,
som er beliggende ca. 100 km. syd for Hannover.
Byen er meget kendt for sine mange bindingsværkshuse og som byen, hvor floderne Werra og Fulda løber sammen og bliver til Weser-fl oden.
Vi sejler en tur på Weser-fl oden og kører en tur til Kassel med Vilhelmshöhe og Hercules-statuen som er 70 meter høj.
Vi går også en aftentur med vægterne i byen.
Dejlig rejse til en fantastisk by med en meget flot natur omkring sig.

Rejsens program kan downloades fra kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk
eller rekvireres i præstegården på tlf. 62501069.

Kirkebladet

Kirkebladet 4 16 

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.
Læs mere her >>>

 

Sorggruppe på Langeland

Læs information her>>>>

 

 

Menighedsrådsvalg 2016

Her kan du læse om menighedsrådsvalget Læs mere her>>>

 

Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.
Læs mere her >>>

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.
Læs mere her >>>

 

 

 

 

 

 

Longelse Kirke
Longelse Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Longelse Kirke.

Læs mere her >>>

Longelse Kirke brochure >>>

Fuglsbølle Kirke
Fuglsboelle Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Fuglsbølle Kirke.

Læs mere her >>>

Fuglsbølle Kirke brochure >>>

Skrøbelev Kirke
Skroebelev Kirke

Her kan du læse mere om sognet og kirken, specifikt rettet imod Skrøbelev Kirke.

Læs mere her >>>

Skrøbelev Kirke brochure >>>